Izolacje systemu kominowego stalowego

aaA

Izolacja do systemów kominowych stalowych - odcinki otuliny ze skalnej wełny mineralnej o różnych średnicach wewnętrznych i grubościach ścian.