Izolacje systemu kominowego stalowego

Produkt ABC

Izolacja do systemów kominowych stalowych -  odcinki otuliny ze skalnej wełny mineralnej o różnych średnicach wewnętrznych i grubościach ścian.