Izolacje techniczne

Wired Mat 65, 80, 100, 130

Mata Paroc

Maty z wełny mineralnej.

Wired Mat AluCoat 80, 100, 130

Mata Paroc

Maty z wełny mineralnej.

Wired Mat AluCoat 80, 100, 130

Mata Paroc

Maty z wełny mineralnej.

Wired Mat AluCoat 80, 100, 130

Mata Paroc

Maty z wełny mineralnej.

Conlit 150

Płyta Rockwool

System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

Conlit 150

Płyta Rockwool

System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

Conlit 150

Płyta Rockwool

System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

Conlit Plus

Płyta Rockwool

Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.

Conlit Plus

Płyta Rockwool

Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.

Conlit Plus

Płyta Rockwool

Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.